YDS

YDS (Yabancı Dil Sınavı) HAZIRLIK PROGRAMI

YDS Grup Dersi Programı Antalya LARA Kurs Merkezimizde

Antalya'nın Lara bölgesindeki kursumuzda uygulanan programımız; 8 kişiyi geçmeyen sınıflar, bilgisayarlı sınıflarda eğitim ve ders dışı etüd desteği ile Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) en etkili şekilde hazırlanmanızı sağlıyor. Ayrıca ders sonunda mail adresinize gönderilen o günkü dersin videosu ile tekrar çalışmalarınızda en yüksek verimi sağlıyoruz. Her YDS hazırlık dönemimiz iki süreçten oluşmaktadır;  

Ön Hazırlık Programı – 81 Ders Saati

Ön hazırlık programımız, İngilizce dil bilgisi Yabancı Dil Sınavı için yetersiz olan adayları hedeflemektedir. Bu program dahilinde aday, dil bilgisi konularını öğrenme, tekrar etme ve düzenli olarak yapılacak olan “revision” testleri ile ilerlemesini takip etme şansına sahiptir.


Bu süreç adayın seviyesinin tespiti ile başlar. Sınavın uygulanış tekniği gereği aday ilk görüşme sırasında çoktan seçmeli bir seviye tespit sınavına tabi tutulur; eğer aday yeterli dil bilgisine sahip ise ön hazırlık süreci atlanarak YDS hazırlık derslerine dahil edilir. Eğer adayın dil bilgisi seviyesi yetersiz ise ya da aday dil bilgisi konularını tekrar etmeyi tercih ederse ön hazırlık süreci başlar.


Ön hazırlık programı iki temel bölümden oluşur;
 

  1. -Temel kelime bilgisinin edinilmesi ve etkili kelime çalışma teknikleri; Bu bölümde adaya, çalışmaların okuma parçalarıyla desteklenmesi kaydı ile hızlı ve etkili bir şekilde kelime dağarcığı oluşturma teknikleri eğitimi verilmektedir. Bu program ön hazırlık sürecinin 27 Ders saati kadar bir bölümünü kapsamaktadır.
  2. -Temel dil bilgisi; Bu bölümde genel dil bilgisi kuralları edinimi sağlanmakta ve her konudaki yeterlilik ünite sonunda yapılacak olan testlerle ölçülmektedir. Bu bölüm 54 Ders saati sürmektedir.


YDS Hazırlık Programı – 99 Ders Saati
Aday yeterli dil bilgisine sahip ise doğrudan, değilse ön hazırlık derslerine katıldıktan sonra YDS hazırlık programımıza başlayabilir. Bu süreç de iki temel bölümden oluşmaktadır;

     - Hızlı okuma ve anlama tekniği dersleri; YDS’nin neredeyse yüzde 50’lik bir kısmı uzun veya kısa olmak üzere okuma parçalarından oluşmaktadır. Aday, hızlı okuma ve anlama yeteneğine sahip olmalıdır ki verilen süre (180 dakika) içerisinde sınavın tamamını (80 soru) anlayıp doğru bir şekilde çözebilmelidir. Bu sebeple YDS Hazırlık Programımızın 33 Ders saati sadece hızlı okuma ve okuduğunu anlama teknikleri için ayrılmıştır. Bu programda sınavda karşımıza çıkacak olan İngilizce okuma parçaları kullanılmaktadır.  
     - Soru çözme tekniği dersleri; programımızın 66 ders saatlik büyük bir bölümü soru çözme tekniklerine ayrılmıştır. Her soru türüne yönelik her teknik, öncelikle bütün aşamalarıyla adım adım tanıtılmakta, daha sonra ise örnek sorular üzerinde pekiştirilmektedir.


 Bütün bu süreçlerden ayrı olarak adaylara uygun günlerde düzenlenecek olan deneme sınavları ile adayın sınav heyecanını yenmesi ve varsa eksiklerinin giderilmesi için bir referans sağlanmaktadır. Ayrıca hazırlık süreci son teknoloji ile donatılmış bilgisayarlı sınıflarda düzenlenir. Bunun yanı sıra adaylara haftada bir saat canlı online ders desteği ile kurs dışında çalışma ve eksiklerini tamamlama imkanı sunmaktayız.


YDS’nin genel tanımı
YDS, ÖSYM tarafından her yıl Sonbahar ve İlkbahar sınavları olmak üzere iki kere yapılan yabancı dil sınavıdır. Özellikle üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru esnasında zorunlu tutulan bir sınavdır. Bazı tercihlerde KPSS puanlarının hesaplanmasında da kullanılır. Bunların yanı sıra Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) gibi sınavlara hazırlanan adayların da girmesi zorunlu olan bir sınavdır.
Sınavın uygulanışı ve puan türü
Sınav 80 soru üzerinden yapılır. Sınavda yanlışlar doğruları götürmez ve standart sapma yoktur. Bu sebeple her doğru cevap adaya 1,25 puan kazandırır. Sınavın senede iki kez yapılan versiyonu diğer ÖSYM sınavlarında olduğu gibi ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde soru kitapçığı üzerinden yapılır. Her ay düzenlenen E-YDS ise bu sınavın bilgisayarlar yardımı ile yapılan versiyonudur. Ancak, soru tipleri ve uygulanış prensipte aynıdır.
Sınavdan almanız gereken puan ise adayın başvuracağı kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple sınava hazırlanmadan önce adayın ilk yapması gereken kaç puan alması gerektiğini öğrenmektir. Alınan puanlar A, B, C, D ve E olmak üzere beş seviye ile sınıflandırılır (50-59 arası E, 60-69 arası D, 70-79 arası C, 80-89 arası B, 90-100 arası A).